Lanzarote 2022

TaiChi & QiGong

ZenYou Lanzarote 2022

Vietnam - Kambodscha 2019

TaiChi & QiGong

ZenYou Vietnam
ZenYou Vietnam
ZenYou Vietnam
ZenYou Vietnam
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Kambodscha
ZenYou Vietnam
ZenYou Kambodscha

Fortbildung

Lanzarote 2019

TaiChi & QiGong

Fortbildung

China - Tibet 2017

TaiChi & QiGong

ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet
ZenYou Tibet

Fortbildung

China - Wudang 2016

TaiChi & QiGong

ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou TaiChi QiGong China
ZenYou TaiChi Park Form01
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou TaiChi Park Form05
ZenYou TaiChi Park Form06
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou TaiChi Park Form04
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou China
ZenYou TaiChi Park Form03
ZenYou TaiChi Park Form02